ฟินแลนด์ นอรเวย์ สวีเดน 10 วัน ล่าแสงเหนือ
2-11 ธ.ค.66 (วันหยุด วันพ่อแห่งชาติ)
239,900.-  (เต็ม)
โดยสายการไทย (TG)และ
สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ (SK)

คลิ๊กดูรายละเอียด