คุณสุรศักดิ์ บุญญนันท์กิจ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสที เดอลุกซ์ ทัวร์ จำกัด
อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสิริทัวร์ จำกัด ประสบการณ์ในธุรกิจท่องเที่ยวกว่า 50 ปี

..