คุณสนธ์ชัย นทีทวีศักดิ์

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสที เดอลุกซ์ ทัวร์ จำกัด ประสบการณ์ในธุรกิจท่องเที่ยวกว่า 40 ปี

..