สุราษฎ์ธานี พังงา ภูเก็ต 4 วัน

สุราษฎ์ธานี – พังงา – ภูเก็ต 4 วัน

กำหนดเดินทาง มี.ค.- พ.ย. 2564
โดยนกแอร์  เดินทาง 8ท่าน
เริ่มต้น 13,999.- ยังไม่รวมตั๋ว

เที่ยวสุราษฎ์ธานี ชมสะพานแขวนเขาพัง โดยสารเรือหางยาว เหมาลำส่วนตัว  มุ่งหน้าสู่ส่วนกลางของเขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ชม เขาสามเกลอ  เป็นเขาหินปูนสามต้น  นั่งแพ เดินป่า ชมถ้ำปะการัง ชมหินย้อยรูปประหลาดเหมือนปะการัง นอนบ้านพักแพลอยน้ำ “แพภูผาวารี ชมวิวสันเขื่อน รัชชประภา เป็นหนึ่งในจุดชมวิวอันสวยงาม  เดินทางสู่ อ.เขาหลัก จ.พังงา อิสระให้ท่านเล่นน้ำทะเล เล่นน้ำในสระว่ายน้ำ ลงเล่นน้ำทะเลใส หาดทรายแสนสวยของทะเลเขาหลัก  เที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำอ่าวช่องขาด  อ่าวบอนใหญ่ อ่าวแม่ยาย อ่าวเต่า  ชมแนวไหล่ทวีป เที่ยวพิพิธภัณฑ์ สึนามิ ชมเรือ ต.813  แวะซื้อของฝาก ชมสะพานคนเดินสารสิน เชื่อมระหว่างพังงาและภูเก็ต และเที่ยวหาดทรายแก้ว เป็นหาดทรายปนปะการัง

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

เริ่มต้น13,999.-