ทริปนั่งรถไฟไปอยุธยา 1 วัน

ทริปนั่งรถไฟไปอยุธยา  1 วัน

2,450.-ต่อท่าน

ต่อกรุ๊ปรับ 5 ท่าน

จากสถานีหัวลำโพง  นั่งรถไฟ ชั้น3 พัดลม ถึงสถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถตุ๊กตุ๊ก  หัวกบ  วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดหลวงวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์ ชมวัดมหาธาตุ วัดพระอารามหลวงที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสี โดดเด่นด้วยพระปรางประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไฮไลท์คือ เศียรพระพุทธรูปที่ถูกโอบล้อมด้วยรากโพ เดินตลาดหลวงปู่ทวด เลือกซื้อ อาหาร ของฝาก จากคนท้องถิ่น มีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สูงเด่น เป็นตระหง่านอยู่ด้านหลัง มีซุ้มร้านเรียงรายขายของกิน ของฝากตลอดสองข้างทาง ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถไฟตู้ชั้น 3 โดยสวัสดิภาพ พิเศษ เมนูกุ้งเผาท่านละ1ตัว

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

2,450.-