เที่ยวนครนายก สบายๆใกล้กรุงเทพฯ

เที่ยวนครนายก สบายๆใกล้กรุงเทพฯ 2วัน 1 คืน

4,900.-ต่อท่าน

ต่อกรุ๊ปรับ 5 ท่าน

แวะมองเทรอส์ คาเฟ่ & ฟาร์ม ชมบรรยากาศแบบฟาร์มและนาข้าว  แล้วนำท่านสู่ วัดพราหมณี ให้ท่านได้กราบไหว้และขอพร (หลวงพ่อปากแดง) ชมอุทยานพระพิฆเนตร เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเณศวรขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 9 เมตร  เที่ยวสะพานทุ่งนามุ้ย เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวคดเคี้ยวเป็นรูปตัวเอส   เที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชล ชมเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกเขื่อนขุนด่านปราการชล นำท่านสู่พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ เพื่อรำลึกถึงวันมาฆบูชาย่อมต้องสร้างเหตุการณ์ที่พระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมกัน แวะร้านของฝากพิชชาภัทร์ ชมซุ้มป่าไผ่ ที่เที่ยว “Unseen” หนึ่งของเมืองไทย เหมือนได้ไปเที่ยวป่าไผ่อาราชิยาม่า ในประเทศญี่ปุ่น

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

4,900.-