เที่ยวปราจีนบุรี ล่องแก่งหินเพิงสุดมันส์

ปราจีนบุรี ล่องแก่งหินเพิงสุดมันส์ 
2,390.-ต่อท่าน

ต่อกรุ๊ปรับ 5 ท่าน

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดปราจีนบุรี สนุกสนานกับ กิจกรรมล่องแก่งหินเพิง นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาอภัยภูเบศ เป็นศูนย์รวมตำรับตำราความรู้ทางการแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย และการแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี  จากนั้นเดินทางสู่ The River Cafe & Bistro คาเฟ่ริมแม่น้ำบางปะกงสุดเก๋ตกแต่งสไตล์ลอฟท์ทันสมัย มีมุมถ่ายรูปสวยหลายมุม

 

 

 

เดินทาง

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี

(มีเตียง)

เด็กอายุต่ำกว่า12ปี 

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

 

2,390.-