โอซาก้า เกียวโต 5 วัน  (อิสระ2 วัน)
เดินทาง 16-20 พ.ย.66
ราคา 44,444.-
โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค  (CX)

คลิ๊กดูรายละเอียด